Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Kategorie dokumentów

Druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. W kategorii druki księgowe znajdują się takie dokumenty jak: - wszystkie faktury (faktura VAT, faktura proforma, faktura VAT-MP, faktura korygująca, duplikat faktury VAT, duplikat korekty faktury, faktura VAT RR, faktura zaliczkowa, faktura VAT -MP, Europejska faktura VAT,) - dokumenty związane z gotówką (kasa przyjmie, kasa wypłaci) Więcej dokumentów znajdziesz w kategorii.
Zawiera: 49 dokument?w
Lista dokumentów

Pełnomocnictwem określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak również sam dokument pełnomocnictwa, który upoważnia, ale nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania mocodawcy. W kategorii są dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa.
Zawiera: 17 dokument?w
Lista dokumentów

Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji?
Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz?
Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie chcą zbytnio pomóc?
TUTAJ ZNAJDZIESZ WZORY PISM, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ Przykładowe wzory znajdujące się w kategorii:
 • Przedłużenie sesji
 • Pismo o zmianę grupy ćwiczeniowej
 • Zmiana trybu studiów
 • Rezygnacja ze studiów
 • Podanie o stypendium socjalne
 • Podanie o przesunięcie terminu płatności
 • Prośba o zmianę promotora
oraz wiele innych przydatnych podań dla studentów.
Zawiera: 26 dokument?w
Lista dokumentów

W tej kategorii znajdziesz dokumenty dzięki którym zrezygnujesz z umowy, złożysz skargę, zareklamujesz usługę świadczoną przez operatorów Telefonii, Internetu, Telewizji (takich jak TP S.A., Tele2, Orange, Plus GSM, Era, Cyfra+, Cyfrowy Polsat, N, Multimedia, UPC, VECTRA i inne) W dziale Telefonia, Internet, Telewizja znajdują się między innym dokumenty:
 • Zerwanie umowy za Neostradę z winy TP S.A.
 • Rezygnacja z telefonu stacjonarnego
 • Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z TELE2
 • Orange, Era, Plus GSM - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych
 • Orange, Era, Plus GSM - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych
 • Rozwiązanie umowy o Cyfrę+, Cyfrowy Polsat, Multimedia Polska S.A.,VECTRA S.A.
oraz wile innych pism i dokumentów.
Zawiera: 84 dokument?w
Lista dokumentów

Wnioski przeznaczone dla mieszkań lokatorskich w celu przekształcenia na pełną odrębną własność.

Od 31 lipca członkowie spółdzielni mający przydział mieszkania lokatorskiego mogą wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o ustanowienie na ich rzecz prawa własności do tego lokalu. Na zawarcie umowy spółdzielnia ma 3 m-ce.

Zawiera: 10 dokument?w
Lista dokumentów

Poradniki dla kobiet w ciąży. Dowiedz się jakie masz prawa, kiedy przysługuje Ci i w jakim wymiarze urlop macierzyński i urlop wychowawczy. W kategorii znajduje się: - informator z prawa pracy dla młodej matki - poradnik dla kobiet w ciąży - wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) oraz inne dokumenty przydatne po urodzeniu dziecka.
Zawiera: 5 dokument?w
Lista dokumentów

Na stronie znajdą Państwo różnorodne wzory CV (zarówno pod względem formy, jaki i treści) oraz przykładowe wzory listów motywacyjnych. Mamy do zaproponowania wzory w języku polskim oraz angielskim.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy wzory życiorysów uwzględniając specyficzne wymagania pracodawców dotyczące poszczególnych stanowisk. Obecnie na naszej stronie znajdą Państwo przykładowe wzory listu motywacyjnego wraz z życiorysem dla osób obiegających się o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, księgowego czy asystentki.
Zawiera: 55 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajduje się Zbiór instrukcji BHP i inne dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wszystkie instrukcje BHP są gotowe do wydrukowania i powieszenia na stanowisku pracy.
Zawiera: 150 dokument?w
Lista dokumentów

Pisma grzecznościowe, czyli jak przeprosić za niestosowne zachowanie, jak podziękować za dobrze przeprowadzoną prezentacje itp.
Zawiera: 57 dokument?w
Lista dokumentów

W dziale Policja znajdują się dokumenty które należy złożyć w Komendach Policji. W kategorii znajdują się dokumenty o pozwolenie na wszelkiego rodzaju broń palną,gazową,sportową,posiadania materiałów wybuchowych, wnioski o przyjęcie do Policji, wnioski o licencje detektywa i pracownika ochrony.
Zawiera: 16 dokument?w
Lista dokumentów

W dziale Pomoc Społeczna znajdują się dokumenty które należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W kategorii znajdziesz dokumenty dzięki którym będziesz mógł:
 • ustalić zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego
 • otrzymać zasiłek pielęgnacyjny oraz ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • uzyskanie dofinansowania do zakupów przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, środków technicznych
Zawiera: 13 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajdują się gotowe pozwy sądowe (w sprawach cywilnych i gospodarczych) takie jak :
 • Pozew o podwyższenie alimentów
 • Pozew o rozwód
 • Pozew o wypowiedzenie o pracę
 • Pozew o wydanie nieruchomości
 • Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu
Zawiera: 40 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty z zakresu prawa pracy. Urlopy, umowy, karta pracownicza. Wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac każdej firmie.

Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:
 • z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
 • z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
Zawiera: 98 dokument?w
Lista dokumentów

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W kategorii znajdują się wzory pism do edycji dla spółek handlowych
Zawiera: 1 dokument?w
Lista dokumentów

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.
Zawiera: 77 dokument?w
Lista dokumentów

Referencje są często używaną i powszechną metodą selekcji. Pozwalają zarekomendować pracownika lub też kontrahenta innym firmom. Stanowią one świadectwo jakości wykonanej pracy i pozwalają lepiej odebrać pracownika czy też kooperanta. Dzięki referencjom poznajemy opinię innych na temat kandydata, jego charakteru. W kategorii znajdują się przykładowe wzory referencji do edycji.
Zawiera: 9 dokument?w
Lista dokumentów

Czeka Was jeden z ważniejszych dni w Waszym życiu. Nie pozwólcie sobie na to by ktoś Wam zespół wspomnienia! a uwierzcie, że pułapki czekają...Ten niewielki poradnik pozwoli Wam na dostrzeżenie potencjalnych sytuacji, które mogą Wam się przydarzyć, a które w konsekwencji mogą Wam popsuć ten wyjątkowy dzień.
Zawiera: 1 dokument?w
Lista dokumentów

Umowa zlecenia jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej odpłatnie lub nieodpłatnie. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych.
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajdują się wszelkiego rodzaje umowy związane z pracą. W dziale umowy związane z pracą znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak:
 • Aneks do umowy o pracę
 • Umowa o współpracy
 • Umowa o dzieło
Zawiera: 42 dokument?w
Lista dokumentów

Strony, zawierając umowę, mogą w ramach swobody umów, nie przekraczając pewnych granic, umówić się o wszystko, co prawo uznaje za podlegające jego uregulowaniom. Zasada swobody umów wyrażona jest w art. 353 Kodeksu cywilnego.
Zawiera: 8 dokument?w
Lista dokumentów

W dziale w pracy znajdują się dokumenty wykorzystywane pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W kategorii znajdują się między innymi dokumenty:
 • Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy
 • Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
 • Upoważnienie do wystawiania faktur VAT
 • Zaświadczenie o zarobkach
Zawiera: 94 dokument?w
Lista dokumentów

Urząd to aparat pomocniczy organu administracji publicznej. W kategorii znajdują się pisma przydatne w szczególności w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta, ale nie tylko.
Zawiera: 134 dokument?w
Lista dokumentów

Wnioski przeznaczone dla osób, które chcą otrzymać odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej, chcą odbyć służbę, ewentualnie chcą zostać Zawodowym Żołnierzem. Dodatkowo znajdują się tutaj też inne dokumenty, które mogą się przydać w kontaktach z Wojskową Komendą Uzupełnień ( WKU ).
Zawiera: 21 dokument?w
Lista dokumentów

Zakresy Czynności Pracowników (Karta Stanowiska Pracy).
Zgodnie z art. 94 pkt 1 Kodeksu Pracy obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracowników podejmujących pracę na danym stanowisku z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami
Zgodnie z art. 29 §3 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest wykonać powyższą czynność w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu podpisania umowy z pracownikiem.
Na zlecenie wykonujemy Księgę służb - prosimy o kontakt na adres ks[at]eforex.pl
Zawiera: 27 dokument?w
Lista dokumentów

Różnego rodzaju dokumenty przydatne w Bankach, m.in. formularze wypowiedzenia umowy o kredyt i kartę kredytową, wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dokumenty Word - gotowe do wydruku i ręcznego wypełnienia, bądź możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby.
Zawiera: 9 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty używane w kontaktach z Krajowym Rejestrem Karnym - KRK. Dokumentów należy używać w celu zapytania o informacje o osobach i podmiotach.
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS - Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zawiera: 77 dokument?w
Lista dokumentów

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS. W kategorii znajdują się m.in. takie dokumenty jak: - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Zawiera: 10 dokument?w
Lista dokumentów

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym. Dokumenty należy drukować dwustronnie.
Zawiera: 11 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty przydatne w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) m.in. dokumenty o wybór lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, położnych, skierowania do sanatorium.
Zawiera: 18 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajdują się wnioski wszelkiego rodzaju dotyczące Nieruchomości np: - Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych - Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
Zawiera: 15 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty NIP. Zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjne itp. Wszystkie dokumenty w zakresie numeru NIP używane w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.
Zawiera: 8 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajdują się dokumenty które należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska. - Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - Wniosek o wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Oferta - jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie który zwany jest tradycyjnie oblatem. W kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju oferty związane z różnego typu usługami.
Zawiera: 42 dokument?w
Lista dokumentów

Deklaracje związane z podatkiem akcyzowym. Formularze AKC. W dziale znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak: - Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej - Deklaracja dla podatku akcyzowego - Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego
Zawiera: 12 dokument?w
Lista dokumentów

Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów Formularze należy drukować dwustronnie. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania) podanymi na końcu formularza.
Zawiera: 7 dokument?w
Lista dokumentów

Wszelki wzory pism, wniosków, oświadczeń i formularzy związanych z prowadzeniem działalności rolnej. Jeżeli jesteś rolnikiem, hodowcą czy gospodarzem i potrzebujesz się zwrócić do jakiegoś urzędu ze sprawą związaną z Twoją działalnością tu znajdziesz pomoc. Wzory do pełnej edycji.
Zawiera: 36 dokument?w
Lista dokumentów

Jeżeli nie ma szukanego przez Ciebie dokumentu w innej kategorii, prawdopodobnie tu go znajdziesz. Wnioski, formularze, prośby, podania i inne. Wszystkie wzory do edycji.
Zawiera: 229 dokument?w
Lista dokumentów

W tej kategorii znajdują się umowy, które nie są skategoryzowane w innych kategoriach związanych z umową.
Zawiera: 77 dokument?w
Lista dokumentów

W dziale Samochód znajdują się umowy kupna samochodu w języku: - angielskim - niemieckim - francuskim - holenderskim Również znajduje się oświadczenie w sprawie kolizji drogowej które powinien mieć każdy kierowca podczas kolizji.
Zawiera: 10 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajdują się dokumenty które należy złożyć w samorządzie.
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: Sanepid)jest to wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób. W kategorii "Sanepid" znajdują się wytyczne, wnioski, zlecenia, karty - wzory pism potrzebnych przy kontaktach z tą instytucją.
Zawiera: 10 dokument?w
Lista dokumentów

Druki RB - sprawozdania dla państwowej sfery budżetowej, czyli państwowych jednostki organizacyjnych, które prowadzą gospodarkę finansową. Druki dla szkół, uczelni, urzędów.
Zawiera: 40 dokument?w
Lista dokumentów

Ubezpieczenie jest to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.W kategorii umowy związane m.in. z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej (OC)
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W tym dziale znajdują się m.in. wzory umów określających prawa i obowiązki istniejące między wykonawca robót budowlanych a ich zleceniodawcą. W kategorii umowy budowlane znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak:
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa o wybudowane i przeniesienie własności domu jednorodzinnego
 • Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Zawiera: 7 dokument?w
Lista dokumentów

Dzierżawa należy do umów nazwanych, dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i dochodzących do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron. Polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki.
Zawiera: 5 dokument?w
Lista dokumentów

Wzory umów związanych z jedna najmocniej rozwijających się dziedzin rynku - szeroko pojętą informatyką.
Zawiera: 5 dokument?w
Lista dokumentów

Licencja może być dokumentem prawnym lub umową, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.
Zawiera: 2 dokument?w
Lista dokumentów

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów
Zawiera: 34 dokument?w
Lista dokumentów

Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. W kategorii m.in. umowy spedycyjne i składu i przechowania.
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Spółka (łac. societas) rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. W kategorii wzory umów dla różnego rodzaju spółek, a także statuty spółek.
Zawiera: 5 dokument?w
Lista dokumentów

Umowa użyczenia – jest to umowa, przez którą jedna z jej stron – użyczający zapewnia drugiej stronie – biorącemu, bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Przedmiotem użyczenia mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy. Po wykorzystaniu biorący ma obowiązek zwrócić ją właścicielowi w nie pogorszonym stanie.
Zawiera: 4 dokument?w
Lista dokumentów

Wzory formularzy stosowane w sprawach celnych. W kategorii znajdują się między innymi:
 • Wniosek o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu towarów
 • Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów
Zawiera: 4 dokument?w
Lista dokumentów

W tej kategorii znajdują się dokumenty które składa się w Urzędzie Pracy. W dziale znajdują się m.in. takie dokumenty:
 • Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
 • Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Zawiera: 8 dokument?w
Lista dokumentów

Urząd Skarbowy na twój wniosek może rozpatrzyć różne prośby. W tym celu należy złożyć stosowne pismo. W tej kategorii zgrupowaliśmy prośby do Urzędu Skarbowego.
Zawiera: 9 dokument?w
Lista dokumentów

Urząd skarbowy jest to państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. Prośby, skargi, upoważnienia, odpowiedzi i wiele innych, które są przydatne w kontaktach z US.
Zawiera: 27 dokument?w
Lista dokumentów

Wnioski kierowane do Urzędu skarbowego. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o umorzenie podatku i inne.
Zawiera: 19 dokument?w
Lista dokumentów

Informacje dla państwowej jednostki budżetowej obsługującej naczelnika urzędu skarbowego czyli do Urzędu Skarbowego.
Zawiera: 8 dokument?w
Lista dokumentów

Urząd stanu cywilnego (skrót: USC) jest to jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy. Urząd ma za zadanie rejestracje takich zdarzeń jakimi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon.
Zawiera: 29 dokument?w
Lista dokumentów

Z wekslami mamy do czynienia, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami oraz przy okazji zawierania wszelkich umów związanych z pracą.

Weksel jest papierem wartościowym, z którym wiąże się określone uprawnienie oraz określony obowiązek. Weksle dzielą się na dwa rodzaje, tzn. na weksle własne i na weksle trasowane.

Tutaj znajdziesz weksle każdego rodzaju: Weksel trasowany, Weksel trasowany poręczony, Weksel trasowany z klauzulą \"bez protestu\", Weksel trasowany z zakazem indosów, Weksel własny, Weksel własny z klauzulą \"bez protestu\", Deklaracja wekslowa, Indos, Indo
Zawiera: 10 dokument?w
Lista dokumentów

Potrzebujesz złożyć pismo w w swojej sprawie do sadu? W tej kategorii znajdziesz zażalenia, zawiadomienia, wnioski, apelacje i wiele innych. Sprawdź, które będzie dla Ciebie przydatne.
Zawiera: 46 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty przydatne w wydziale komunikacji Twojego Starostwa Powiatowego przy takich czynnościach jak: rejestracja pojazdu, wyrejestrowywanie pojazdu itp.
Zawiera: 25 dokument?w
Lista dokumentów

Wszelkie wzory pism potrzebnych w kontaktach miedzy klientem - zamawiającym, a dostawcą czy wykonawcą zlecenia, bądź zamówienia. Wzory tych dokumentów pozwolą Ci w szybki sposób rozwiązać zaistniałe, nieprzewidziane sytuacje.
Zawiera: 62 dokument?w
Lista dokumentów

Wnioski i formularze, które składasz w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podobnie jak Urząd Skarbowy wymaga składanie dokumentów - formularzy wg wzorów urzędowych.
Zawiera: 85 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty umożliwiające staranie się o zwrot akcyzy za sprowadzone auta z zagranicy.
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty do Urzędu Skarbowego. VAT, PIT, CIT. Urząd skarbowy deklaracje na twój adres e-mail.
Zawiera: 69 dokument?w
Lista dokumentów

Deklaracje podatkowe VAT dla podatników dokonujących obrotu w krajach Unii Europejskiej.
Deklaracja na Twój adres e-mail.
Dokumenty w formacie *.pdf - !!! TYLKO DO WYDRUKU !!!
Zawiera: 16 dokument?w
Lista dokumentów

Pozwy, sprzeciwy, wnioski - jednym słowem dokumenty używane na drodze sądowej. Takie jak: pozew w postępowaniu cywilnym, pozew w postępowaniu uproszczonym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od wyroku, wnioski dowodowe.
Zawiera: 9 dokument?w
Lista dokumentów

Dotacje , subwencje z Unii Europejskiej - formularze (Formularz - wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia.)
Zawiera: 5 dokument?w
Lista dokumentów

Dokumenty do GUS - regon. Wnioski i załączniki wymagane w kontaktach z Głównym Urzędem Statystycznym.
Zawiera: 10 dokument?w
Lista dokumentów

Horoskop, znak zodiaku opis i charakterystyka. Jaki/a jesteś? Jak inni na Ciebie patrzą? Poznaj swój znak zodiaku! Horoskop dzienny, horoskop partnerski, horoskop miłosny, to wszystko znajdziesz tutaj.
Zawiera: 12 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii hotele znajdują się dokumenty dzięki którym państwo mogą zarezerwować pobyt w hotelu. W kategorii będą się znajdować formularze : rezerwacja za pomocą faxu, rezerwacja grupowa, rezerwacja mailem
Zawiera: 1 dokument?w
Lista dokumentów

W kategorii znajdują się wzory kontraktów związanych z importem i eksportem.
Zawiera: 2 dokument?w
Lista dokumentów

Wzory oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej - IPNu
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Dział dotyczy dokumentów zawierających gramatykę języka angielskiego. Osoby, które podejmują się nauki tego języka doskonale zdają sobie sprawę, że gramatyka nie jest łatwym tematem. Z tej właśnie przyczyny przygotowaliśmy dla Państwa szereg ćwiczeń, które z pewnością ułatwią naukę. Znajdują się tutaj ćwiczenia na czasy, stronę bierną, mowę zależną, tryby warunkowe i wiele innych zagadnień gramatycznych, które nie jednemu przysporzyły już nie mało kłopotów. Do wszystkich ćwiczeń zostały dołączone odpowiedzi, co na pewno ułatwi pracę.
Zawiera: 79 dokument?w
Lista dokumentów

Niniejszy dział zawiera zbiór ćwiczeń dotyczących słownictwa języka angielskiego. Znajdziemy tutaj zestawienie słownictwa z różnych działów, jak na przykład: środowisko, dom, człowiek, zwierzęta itp. Co więcej, dział zawiera scenki sytuacyjne ma maturę ustną z języka angielskiego jak i najpotrzebniejsze słownictwo jakie może przydać się podczas wizyty za granicą, na przykład; w czasie poszukiwania mieszkania czy pracy.
Zawiera: 46 dokument?w
Lista dokumentów

W tym dziale znajdziemy testy z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Testy dotyczą nie tylko gramatyki języka ale również jego słownictwa. Zarówno maturzyści, gimnazjaliści jak i uczniowie szkoły podstawowej znajdą tutaj ciekawy dla siebie materiał.
Zawiera: 20 dokument?w
Lista dokumentów

Kategoria PIT 2008 zawiera deklaracje podatkowe do rozliczenia z Urzędem Skarbowym dochodów uzyskanych 2008 roku podatkowym. Znajdziesz deklaracje dla osób fizycznych oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Zawiera: 3 dokument?w
Lista dokumentów

Formularze, wnioski i oświadczenia rozliczeniowe za rok 2007.
Zawiera: 15 dokument?w
Lista dokumentów

Windykacja (łac. vindicatio) to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Rozróżniamy:windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności oraz windykację sądową gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika doprowadza do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.
Zawiera: 11 dokument?w
Lista dokumentów

Dostęp do pojedynczych wskaźników można otrzymać w zamian za SMS\'a. Po wysłaniu SMS\'a otrzymujesz dokument Word, który zawiera: interpretacje danego wskaźnika, oraz wzór do jego obliczenia.

Aby otrzymać wszystkie wskaźniki finansowe w jednym dokumencie zakup Analizę finansową w 10 minut, dodatkowo otrzymasz arkusz kalkulacyjny do obliczania tych wskaźników.
Zawiera: 134 dokument?w
Lista dokumentów

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się sprawozdania.
Zawiera: 7 dokument?w
Lista dokumentów

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się umowy.
Zawiera: 11 dokument?w
Lista dokumentów

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się wnioski.
Zawiera: 7 dokument?w
Lista dokumentów

ZUS to oficjalny skrót Zakład Ubezpieczeń Społecznych czyli państwowej instytucji publiczno-prawnej realizującej zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Zakres działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają art. 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) oraz statut ZUS (Dz. U. z 2008 r. Nr 28, poz. 164). Główna siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centrala ZUS) znajduje się w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 16. W dziel znajduję się poradniki.
Zawiera: 18 dokument?w
Lista dokumentów

Pomysły na dokumenty od internautów:

2016-06-14
Witam.Potrzebuje wniosek o wymianę słupa energetycznego który znajduje się na prywatnej działce lub wymianę słupów na całej ulicy.
2016-06-08
odwlanie od decyzji prokuratury
2016-05-08
Wniosek o przyspieszenie wyjazdu do sanatorium z NFZ
2016-04-09
wniosek o zwolnienie nieletniego z ośrodka wychowawczego
2016-04-08
potrzebny mi wniosek o doliczenie okresu urlopu wychowawczego do emerytury
2016-04-07
rozwiązanie umowy o dzierżawę gruntów rolnych
2016-02-29
wzór umowy rozwiązania dzierżawy gruntu pod garaż
2016-02-24
Plus gsm ,dokument do rat za podwyszony rachunek i chciałam go rozłożyc na raty.
2016-01-27
Zwrot opłaty recyklingowej
2016-01-11
ZUS-ER-WPS-02 druk do przeliczenia świadczenia emerytalnego po wpłacaniu składek przez cały rok 2015 z tytułu umowy o pracę