Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.
Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne regulaminy - sam możesz je edytować.
Inne dokumenty z kategorii Prawo pracy
Słowa kluczowe: prawo pracy, prawa pracy,
karalność, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
europejskie prawo pracy, oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni,
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy,
karalność,
Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni,